Geodetické služby Vaníček-Vaníček

Firma byla založena v roce 1990.
KATASTR NEMOVITOSTÍ

Geometrické plány pro:
 • rozdělení pozemků
 • zaměření staveb ke kolaudaci a rozestavěných staveb
 • doplnění KN o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci
 • věcná břemena


 • vytýčení hranic pozemků ZE a KN
 • zaměření inženýrských sítí
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • vytyčení stavby dle projektové dokumentace
 • poradenství v geodézii


 • Smluvní ceny.
  Nejsme plátci DPH.

  Další telefonní spojení:
  Vaníček Jindřich Vaníček Kamil
  Na Hrázi 1403/III Dr. Horákové 46/II
  290 01 Poděbrady 290 01 Poděbrady
  tel: 325 610 423 mobil: 603 879 508
  e-mail: vanicek@cbox.cz e-mail: kamvanicek@seznam.cz